Analog Tip


GESTRA blöf kontrolörü LRR 1-5 ve blöf vanası BAE kombinasyonu ile tam otomatik sürekli ve kesikli bölf kontrolü sağlanır. TDS Kontrolü su kullanımını azaltır ve uygulamanın işletme emniyetini artırır. Kontrol sistemi tarafından istenen kazan suyu otomatik olarak kapanır. LRR 1-5b/LRR 1-6b Amaç ve Uygulama Otomatik kontrollü blöf, gereksiz fazla blöfü engellemek ve işletmenin emniyetini yükseltmek içindir. GESTRA iletkenlik elektrodu LRG 16-4 hissedici olarak ve GESTRA Sürekli blöf vanası BAE kontrol vanası olarak birlikte kullanılırlar. Kazan kapatılırken blöf hattı otomatik olarak kapanır. Akım çıkışı uzaktan gösterme veya iletkenliğin kayıt edilmesi içindir. Buhar kazanlarında, buharlaştırıcılarda veya benzer otomatik işletilen ünitelerde uygulanır (mesela TRD 604'e göre sürekli gözetim gerekmeyen işletmeler).
Dizayn
Kontrol paneline yerleştirilmesi için tak çıkar plastik kaplıdır. Kasadaki terminallere iki vidayı gevşetip ünitesi yerinden çıkartıp ulaşılabilir. GESTRA'nın diğer tak çıkar üniteleri ile karışmasını engellemek için kapları sadece yerlerine uygun imal edilmişlerdir ve bu sayede sadece doğru üniteiere uyarlanabilir. Tak çıkar üniteler 35 mm'lik destek rayları üzerinde veya kontrol paneline vidalarla bağlanabilirler

Download & Dökümanlar