Kondenstop Kontol Sistemleri


Kondenstop kayıt ve değerlendirme sistemi TRAP test VKP40 (VKP 40ex, patlama riskli alanlarda kullanılmaktadır) bütün kondenstop türleri için kullanılabilir. Taze buhar kaybı ve kondens yığılmasını görmek için kullanılır. Kondenstop test sistemi, veri toplayıcı VKPN 40ex ya da VKPN 40, ölçüm hissedici VKPS 40ex ve PC'de veri yönetimi için yazılım içerir. Hatalı sistem bulunur ve kondenstopta sağlam buhar sızıntısı kondenstop gövdesinde ultrasonik titreşimile analiz edilir. Ultrasonik titreşim kondenstop gövdesinden geçirilir ve elle tutulan sonda pres ile kaldırlır, sensor kondenstop gövdesinin üst noktasına deydirilir, bu respektif kondenstopların karakteristik özelliğidir. Ultrasonik titreşim elektrik akımlara çevrilir ve dijital sinyal formu icinde VKPN 40Ex ya da VKPN 40 veri toplayıcıları kablo tarafından beslenir. Veri toplayıcı göstergesi test boyunca sinyalleri çevirerek sürekli bir çizgi gibi gösterir. Bu grafik temsili ile testi yapan kişi bu kondenstopun buhar kacırıp kacırmadığını görebilir. Ultrasonik titreşim kaydedici veri toplayıcı tarafından analiz edilir ve kayıtlı sonuclar değerlendirilir, sonuçlar istenilen limitler icinde ise bu kondenstop güvenilirdir. Test boyunca, kondenstopun sıcaklığıda ölcülür. Servis basıncı PC uzerinde açıkça belirtildiğinde teşhis sistemi kondenstopun bloke olup kondens yığılmasına neden olduğunu teşhis eder. Eğer her yıl operasyon saatleri ve buhar maliyetleri sisteme girilirse, yazılım kusurlu kondenstop tarafından oluşan finansal kaybı hesaplar. Hatalı kondenstopun neden olduğu buhar kaybı ölcümü, amprik test değerleri ile elde edilir ve referans olarak alınabilir. Kondenstop için kaydedilen tüm çizelgeler, nümerik test sonuclarının birleştirilmiş halidir ve sistem tarafından depo edilen analiz sonuclarında ve çıktılardan uyarlanır. Genel test sonucları; bir önceki test sonuçları ile karşılaştırılır Uzun vadede, oluıturulan veri tabanı şunu ortaya cıkarır; geçmişte incelenen verileri ve istikrar olup olmadığını göstererek kondenstopun düzenli bakım programını oluşturur. Sonuç olarak toplanan verilere bağlı olarak sisteme en uygun kondenstopun seçimi daha kolay olur.

Download & Dökümanlar