Spector BUS


Bu sistemde, elektrot dizaynında kendini kanıtlamış teknoloji yeni seviye saptama ve değerlendirme teknikleriyle birleştirilmiştir. Bütün seviye elektrotları bir bus arabirimi yoluyla bilgileri otomatik olarak seviye kontrolörleri ya da daha gelişmiş seviye kontrol sistemleriyle değiştirebilen elektronik algılayıcı ünitelere sahiptirler.

Bu sistemle seviye kontrolünde yeni bir devir başlamıştır.

Spector Bus Sisteminin Özellikleri ve Faydaları

- Elektrot flanşı üstünde, silindirik gövde

içinde patentli termal bariyer,  Sıcaklık sigortalı (85°C) terminal kutusu,

 

- Rahatça erişilebilinen bağlantı terminalleri,  Kolay montaj sağlamak için büyük terminal kutusu, 

 Herhangi bir ek kablolamaya gerek kalmadan yapılabilen optimum sistem adaptasyonu ve genişlemesi, Kazan ve kontrol kabini arasında yalnızca bir adet dörtlü kablo kullanılmasından dolayı azaltılmış montaj eforu ve malzeme maliyeti, Hata saptaması ve düşük seviye durumunda öncelikli mesaj için, mesaj tanımlanmasında aktif kablo kontrolü, Azaltılmış kontrol kabini maliyeti, Sadece bir kablo girişi, Sadece beş giriş terminali, Bütün algılayıcı üniteler için kontrol kabininde sadece bir kablo, Algılayıcı ve kontrolörler arasındaki kablonun uzunluğu 250 m'ye kadar olabilir, Göstergelere ve otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon söz konusudur.

Limitleyici

-        İki elektrot için yalnızca bir kontrolör

-        Şalter değiştirebilen bir/iki elektrotlu sistem (Acil uygulamalarda)